Danh sách các trường ĐH Hàn Quốc

03-06-2014 15:00 | 1146 lượt xem

Click vào địa chỉ để xem vị trí trên bản đồ của Daum Maps

STT

Tên trường

Thông tin liên hệ

1

Ajou University

- Website: http://www.ajou.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 수원시 영통구 원천동 산 5번지
- Mã bưu điện: 443-749
- Điện thoại: +82 (31) 219-2114
- Email: inter@ajou.ac.kr

2

[N] Andong National University

- Website: http://www.andong.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 안동시 송천동 388번지
- Mã bưu điện: 760-749
- Điện thoại: +82 (54) 820-5114
- Email: w3master@andong.ac.kr

3

Anyang Universiry

- Website: http://www.anyang.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 안양시 만안구 안양5동 708-113번지
- Mã bưu điện: 430-714
- Điện thoại: +82 (31) 467-0700
- Email: global@anyang.ac.kr

4

Baekseok University

- Website: http://www.bu.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청남도 천안시 동남구 안서동 115번지
- Mã bưu điện: 330-704
- Điện thoại: +82 (41) 550-9114
- Email: webmaster@bu.ac.kr

5

[R] Busan Presbyterian University

- Website: http://www.bjc.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상남도 김해시 구산동 764번지
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (55) 320-2500
- Email: webmaster@bpu.ac.kr

6

[W] Busan Women’s College

- Website: http://www.bwc.ac.kr/
- Địa chỉ: 부산광역시 부산진구 양정동 74번지
- Mã bưu điện: 614-734
- Điện thoại: +82 (51) 852-0081
- Email:

7

[R] Calvin University

- Website: http://calvin.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 용인시 기흥구 마북동 142-12번지
- Mã bưu điện: 446-912
- Điện thoại: +82 (31) 284-4752
- Email:

8

[R] Catholic University of Daegu

- Website: http://www.cataegu.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경산시 하양읍 금락리 330번지
- Mã bưu điện: 712-702
- Điện thoại: +82 (53) 850-3114
- Email: webadmin@cu.ac.kr

9

[R] Catholic University of Pusan

- Website: http://www.cup.ac.kr/
- Địa chỉ: 부산광역시 금정구 부곡3동 9번지
- Mã bưu điện: 609-757
- Điện thoại: +82 (51) 515-5811
- Email:

10

CHA Euigwa University

- Website: http://www.cha.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 포천시 동교동 198-1번지
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (31) 850-9200
- Email: webmaster@chamc.co.kr

11

[N]Changwon National University

- Website: http://www.changwon.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상남도 창원시 의창구 사림동 9번지
- Mã bưu điện: 641-773
- Điện thoại: +82 (55) 213-2114
- Email: cinter@chagnwon.ac.kr

12

[E-N] Cheongju National University of Education

- Website: https://www.cje.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청북도 청주시 흥덕구 청남로 2065번지
- Mã bưu điện: 361-712
- Điện thoại: +82 (43) 299-0800
- Email:

13

Cheongju University

- Website: http://www.chongju.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청북도 청주시 상당구 내덕동 36번지
- Mã bưu điện: 360-764
- Điện thoại: +82 (43) 229-8114
- Email: intl@cheongju.ac.kr

14

[R] Chongshin University

- Website: http://www.chongshin.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울 사당3동 산 31-3번지
- Mã bưu điện: 156-763
- Điện thoại: +82 (2) 3479-0200
- Email:

15

[N] Chonnam National University

- Website: http://www.jnu.ac.kr/
- Địa chỉ: 광주광역시 북구 용봉동 333번지
- Mã bưu điện: 500-757
- Điện thoại: +82 (62) 530-5114
- Email: w3master@chonnam.ac.kr

16

Chosun University

- Website: http://www.chosun.ac.kr/
- Địa chỉ: 광주광역시 동구 서석동 375번지
- Mã bưu điện: 501-759
- Điện thoại: +82 (62) 230-7114
- Email: admission@chosun.ac.kr

17

[A] Chugye University For The Arts

- Website: http://www.chugye.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울특별시 서대문구 북아현동 190-1번지
- Mã bưu điện: 120-763
- Điện thoại: +82 (2) 362-4514
- Email: chugye@chugye.ac.kr

18

Chung-Ang University

- Website: http://www.cau.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울특별시 동작구 흑석동 221번지
- Mã bưu điện: 156-756
- Điện thoại: +82 (2) 820-5114
- Email: likashot@cau.ac.kr

19

[N] Chungbuk National University

- Website: http://www.chungbuk.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청북도 청주시 흥덕구 내수동로 52번지
- Mã bưu điện: 361-763
- Điện thoại: +82 (43) 261-2114
- Email: webmaster@chungbuk.ac.kr

20

[E-N] Chungcheon National University of Education

- Website: http://www.cnue.ac.kr/
- Địa chỉ: 강원도 춘천시 공지로 126번지
- Mã bưu điện: 200-703
- Điện thoại: +82 (33) 260-6000
- Email: cnue-admin@cnue.ac.kr

21

[N] Chungju National University

- Website: http://www.cjnu.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청북도 충주시 대학로 50번지
- Mã bưu điện: 380-702
- Điện thoại: +82 (43) 841-5114
- Email: webmaster@cjnu.ac.kr

22

[N] Chungnam National University

- Website: http://www.cnu.ac.kr/
- Địa chỉ: 대전광역시 유성구 대학로 99번지
- Mã bưu điện: 305-764
- Điện thoại: +82 (42) 821-5114
- Email:

23

Daebul University

- Website: http://www.daebul.ac.kr/
- Địa chỉ: 전라남도 영암군 삼호읍 산호리 72번지
- Mã bưu điện: 526-702
- Điện thoại: +82 (61) 469-1411
- Email: webmaster@db.ac.kr

24

[A] Daegu Arts University

- Website: http://www.dgau.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 칠곡군 가산면 다부리 산117-6번지
- Mã bưu điện: 718-910
- Điện thoại: +82 (54) 973-5311
- Email: webmaster@news.dgau.ac.kr

25

Daegu Haany University

- Website: http://www.dhu.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경산시 한의대로 1번지
- Mã bưu điện: 712-715
- Điện thoại: +82 (53) 819-1000
- Email:

26

[E-N] Daegu National University of Education

- Website: http://www.dnue.ac.kr/
- Địa chỉ: 대구광역시 남구 중앙대로 219
- Mã bưu điện: 705-715
- Điện thoại: +82 (53) 620-1114
- Email:

27

Daegu University

- Website: http://www.daegu.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경산시 진량읍 내리리 15번지
- Mã bưu điện: 712-714
- Điện thoại: +82 (53) 850-5000
- Email: nsadmin@daegu.ac.kr

28

[F] Daegu University of Foreign Studies

- Website: http://www.dufs.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경산시 남천면 협석리 128-1
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (53) 810-7000
- Email: webmaster@dufs.ac.kr

29

[R] Daejeon Catholic University

- Website: http://www.dcatholic.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청남도 연기군 전의면 신방리 263-3번지
- Mã bưu điện: 339-854
- Điện thoại: +82 (41) 861-7101
- Email: dlwnrhks@dcatholic.ac.kr

30

Daejeon University

- Website: http://www.dju.ac.kr/
- Địa chỉ: 대전광역시 동구 용운동 96-3번지
- Mã bưu điện: 300-716
- Điện thoại: +82 (42) 280-2114
- Email:

31

Daejin University

- Website: http://www.daejin.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 포천시 선단동 산 11-1번지
- Mã bưu điện: 487-711
- Điện thoại: +82 (31) 539-114
- Email: webmaster@daejin.ac.kr

32

Daeshin University

- Website: http://www.daeshin.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경산시 백천동 137번지
- Mã bưu điện: 712-713
- Điện thoại: +82 (53) 810-0701
- Email: contact@dju.ac.kr

33

Dankook University

- Website: http://www.dankook.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 용인시 수지구 죽전동 126번지
- Mã bưu điện: 448-701
- Điện thoại: +82 (31) 8005-2114
- Email: webmaster@dankook.ac.kr

34

Dong-A University

- Website: http://www.donga.ac.kr/
- Địa chỉ: 부산광역시 사하구 하단2동 840번지
- Mã bưu điện: 604-714
- Điện thoại: +82 (51) 200-7000
- Email: web@dau.ac.kr

35

[W] Dongduk Women’s University

- Website: http://www.dongduk.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울시 성북구 하월곡동 23-1번지
- Mã bưu điện: 136-714
- Điện thoại: +82 (2) 940-4000
- Email:

36

Dong-eui Uinversity

- Website: http://www.dongeui.ac.kr/
- Địa chỉ: 부산광역시 부산진구 가야동 산 24번지
- Mã bưu điện: 614-714
- Điện thoại: +82 (51) 890-1114
- Email:

37

Dongguk University

- Website: http://www.dongguk.edu/
- Địa chỉ: 서울특별시 중구 필동3가 26번지
- Mã bưu điện: 100-715
- Điện thoại: +82 (2) 2260-3114
- Email: iie@dongguk.edu

38

Dongseo University

- Website: http://www.dongseo.ac.kr/
- Địa chỉ: 부산광역시 사상구 주례로 47번지
- Mã bưu điện: 617-716
- Điện thoại: +82 (51) 313-2001
- Email: international@dongseo.ac.kr

39

Dongshin University

- Website: http://www.dsu.ac.kr/
- Địa chỉ: 전라남도 나주시 건재로 185번지
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (61) 330-3114
- Email:

40

Dongyang University

- Website: http://www.dyu.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 영주시 풍기읍 산법리 1번지
- Mã bưu điện: 750-711
- Điện thoại: +82 (54) 630-1114
- Email: wwwadmin@dyu.ac.kr

41

[W] Duksung Women’s University

- Website: http://www.duksung.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울특별시 도봉구 쌍문동 419번지
- Mã bưu điện: 132-714
- Điện thoại: +82 (2) 901-8000
- Email: webmaster@duksung.ac.kr

42

[W] Ewha Womans University

- Website: http://www.ewha.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울특별시 서대문구 이화여대길 52번지
- Mã bưu điện: 120-750
- Điện thoại: +82 (2) 3277-2114
- Email: master@ewha.ac.kr

43

[N] Gangneung Wonju National University

- Website: http://www.kangnung.ac.kr/
- Địa chỉ: 강원도 강릉시 지변동 123
- Mã bưu điện: 210-702
- Điện thoại: +82 (33) 642-7001
- Email: ciec@gwnu.ac.kr

44

[E-N] Gongju National University of Education

- Website: http://www.kongju-e.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청남도 공주시 봉황동 376 공주교육대학교
- Mã bưu điện: 314-711
- Điện thoại: +82 (41) 850-1114
- Email: webmaster@gjue.ac.kr

45

[R] Gwangju Catholic University

- Website: http://www.kjcatholic.ac.kr/
- Địa chỉ: 전라남도 나주시 남평읍 남석리 170
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (61) 337-2181
- Email:

46

[T] Gwangju Institute of Science and Technology

- Website: http://www.gist.ac.kr/
- Địa chỉ: 광주광역시 북구 오룡동 1번지
- Mã bưu điện: 500-712
- Điện thoại: +82 (62) 715-2114
- Email: admis@gist.ac.kr

47

[E-N] Gwangju National University of Education

- Website: http://www.gnue.ac.kr/
- Địa chỉ: 광주광역시 북구 풍향동 1-1번지
- Mã bưu điện: 500-703
- Điện thoại: +82 (62) 520-4114
- Email:

48

Gwangju University

- Website: http://www.kwangju.ac.kr/
- Địa chỉ: 광주광역시 남구 진월동 592-1번지
- Mã bưu điện: 503-703
- Điện thoại: +82 (62) 670-2114
- Email: coolbej@gwangju.ac.kr

49

Gyeongju University

- Website: http://www.gju.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상북도 경주시 효현동 산 42-1번지
- Mã bưu điện: 780-712
- Điện thoại: +82 (54) 770-5114
- Email: webmaster@gju.ac.kr

50

[T-N] Gyeongnam National University of Science and Technology

- Website: http://gntech.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상남도 진주시 칠암동 150번지
- Mã bưu điện: 660-758
- Điện thoại: +82 (55) 751-3114
- Email: webmaster@gntech.ac.kr

51

[N] Gyeongsang National University

- Website: http://www.gnu.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상남도 진주시 진주대로 501번지
- Mã bưu điện: 660-701
- Điện thoại: +82 (55) 772-0114
- Email: webadmin@gnu.ac.kr

52

Hallym University

- Website: http://www.hallym.ac.kr/
- Địa chỉ: 강원도 춘천시 옥천동 1번지
- Mã bưu điện: 200-702
- Điện thoại: +82 (33) 248-1000
- Email: de1321@hallym.ac.kr

53

[F] Hankuk University of Foreign Studies

- Website: http://www.hufs.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울특별시 동대문구 이문동 270
- Mã bưu điện: 130-791
- Điện thoại: +82 (2) 2173-2114
- Email: webmaster@hufs.ac.kr

54

Hannam University

- Website: http://www.hannam.ac.kr/
- Địa chỉ: 대전광역시 대덕구 오정동 133번지
- Mã bưu điện: 306-791
- Điện thoại: +82 (42) 629-7114
- Email: hnubob@hotmail.com

55

Hanseo University

- Website: http://www.hanseo.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청남도 서산시 해미면 대곡리 360번지
- Mã bưu điện: 356-706
- Điện thoại: +82 (41) 660-1144
- Email:

56

Hanshin University

- Website: http://www.hs.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 오산시 양산동 411번지
- Mã bưu điện: 447-791
- Điện thoại: +82 (31) 379-0114
- Email: interedu0901@hs.ac.kr

57

Hansung University

- Website: http://www.hansung.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울특별시 성북구 삼선동2가 389번지
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (2) 760-4114
- Email: webadmin@hansung.ac.kr

58

Hanyang University

- Website: http://www.hanyang.ac.kr/
- Địa chỉ: 성울특별시 성동구 행당동 17번지
- Mã bưu điện: 133-791
- Điện thoại: +82 (2) 2220-0114
- Email:

59

Honam University

- Website: http://www.honam.ac.kr/
- Địa chỉ: 광주광역시 광산구 어등대로 417번지
- Mã bưu điện: 506-714
- Điện thoại: +82 (62) 940-5114
- Email:

60

[A] Hongik University

- Website: http://www.hongik.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울시 마포구 상수동 72-1
- Mã bưu điện: 121-791
- Điện thoại: +82 (2) 320-1114
- Email:

61

Hoseo University

- Website: http://www.hoseo.ac.kr/
- Địa chỉ: 충청남도 아산시 배방읍 세출리 165번지
- Mã bưu điện: 336-795
- Điện thoại: +82 (41) 540-5114
- Email:

62

Howon University

- Website: http://www.howon.ac.kr/
- Địa chỉ: 전라북도 군산시 임피면 월하리 727번지
- Mã bưu điện: 573-718
- Điện thoại: +82 (63) 450-7114
- Email:

63

Hyupsung University

- Website: http://www.uhs.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 화성시 봉담읍 상리 14번지
- Mã bưu điện: 445-745
- Điện thoại: +82 (31) 299-0900
- Email:

64

Inha University

- Website: http://www.inha.ac.kr/
- Địa chỉ: 인천광역시 남구 용현동 253번지
- Mã bưu điện: 402-751
- Điện thoại: +82 (32) 860-7114
- Email: orir@inha.ac.kr

65

Inje University

- Website: http://www.inje.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상남도 김해시 어방동 607번지
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (55) 320-3700
- Email:

66

[N] Jeju National University

- Website: http://www.jejunu.ac.kr/
- Địa chỉ: 제주특별자치도 제주시 아라1동 1번지
- Mã bưu điện: 690-756
- Điện thoại: +82 (64) 754-2114
- Email: webmaster@jejunu.ac.kr

67

[E-N] Jeonju National University of Education

- Website: http://www.jnue.ac.kr/
- Địa chỉ: 전라북도 전주시 완산구 동서학동 128번지
- Mã bưu điện: 560-757
- Điện thoại: +82 (63) 281-7114
- Email: webmail@jnue.kr

68

Jeonju University

- Website: http://www.jj.ac.kr/
- Địa chỉ: 전라북도 전주시 완산구 효자동3가 12번지
- Mã bưu điện: 560-759
- Điện thoại: +82 (1577) 7177
- Email: webmaster@jj.ac.kr

69

[R] Jesus University

- Website: http://www.jesus.ac.kr/
- Địa chỉ: 전라북도 전주시 완산구 중화산동1가 168-1번지
- Mã bưu điện: 560-714
- Điện thoại: +82 (63) 230-7700
- Email:

70

[T] KAIST

- Website: http://www.kaist.ac.kr/
- Địa chỉ: 대전광역시 유성구 구성동 373-1번지
- Mã bưu điện: 305-701
- Điện thoại: +82 (42) 350-2114
- Email: admission@kaist.ac.kr

71

Kangnam University

- Website: http://www.kangnam.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 용신시 기흥구 구갈동 산 111번지
- Mã bưu điện: 446-702
- Điện thoại: +82 (31) 280-3500
- Email:

72

[N] Kangwon National University

- Website: http://www.kangwon.ac.kr/
- Địa chỉ: 강원도 춘천시 효자2동 192-1번지
- Mã bưu điện: 200-701
- Điện thoại: +82 (33) 250-6114
- Email: intn@kangwon.ac.kr

73

Kaya University

- Website: http://www.kaya.ac.kr/
- Địa chỉ: 경상남도 김해시 삼계동 60번지
- Mã bưu điện: 621-748
- Điện thoại: +82 (55) 330-1000
- Email: webmaster@kaya.ac.kr

74

KDI School

- Website: http://www.kdischool.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울시 동대문구 청량리동 207-43번지
- Mã bưu điện: 130-868
- Điện thoại: +82 (2) 3299-1013
- Email: webadmin@kdischool.ac.kr

75

Keimyung University

- Website: http://www.kmu.ac.kr/
- Địa chỉ: 대구광역시 달서구 신당동 1000번지
- Mã bưu điện: 704-701
- Điện thoại: +82 (53) 580-5114
- Email:

76

Konkuk University

- Website: http://www.konkuk.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울시 광진구 화양동 1번지
- Mã bưu điện: 143-701
- Điện thoại: +82 (2) 450-3114
- Email:

77

Konyang University

- Website: http://www.konyang.ac.kr/
- Địa chỉ: 대전광역시 서구 사수원동 685번지
- Mã bưu điện: 302-718
- Điện thoại: +82 (41) 730-5114
- Email:

78

Kookmin University

- Website: http://www.kookmin.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울시 성북구 정릉동 861-1번지
- Mã bưu điện: 136-702
- Điện thoại: +82 (2) 9104-4114
- Email:

79

Korea Aerospace University

- Website: http://www.hangkong.ac.kr/
- Địa chỉ: 경기도 고양시 덕양구 화전동 200번지
- Mã bưu điện: 412-791
- Điện thoại: +82 (2) 300-0114
- Email: webmaster@kau.ac.kr

80

[R] Korea Baptist Theological University/Seminary

- Website: http://www.kbtus.ac.kr/
- Địa chỉ: 대전광역시 유성구 하기동 산14
- Mã bưu điện: 305-358
- Điện thoại: +82 (42) 828-3114
- Email:

81

[R] Korea Christian University

- Website: http://www.kcu.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울 강서구 화곡6동 953-1
- Mã bưu điện: 157-722
- Điện thoại: +82 (2) 2600-2400
- Email: webmaster@kcu.ac.kr

82

[M-N] Korea Maritime University

- Website: http://www.hhu.ac.kr/
- Địa chỉ: 부산광역시 영도구 동삼동 1
- Mã bưu điện: 606-791
- Điện thoại: +82 (51) 410-4114
- Email: mailadm@hhu.ac.kr

83

[N] Korea National Sport University

- Website: http://www.knsu.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울 송파구 오륜동 88-15번지
- Mã bưu điện: 138-763
- Điện thoại: +82 (2) 410-6700
- Email:

84

[A-N] Korea National University of Arts

- Website: http://www.karts.ac.kr/
- Địa chỉ: 서울 서초구 서초동 2374번지 남부순환로 2374
- Mã bưu điện: 136-716
- Điện thoại: +82 (2) 746-9000
- Email:

85

[E-N] Korea National University of Education

- Website: http://www.knue.ac.kr/
- Địa chỉ: 

Bình luận


Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến