Trường Đại học Wonkwang Hàn Quốc

Trường đại học Wonkwang được thành lập năm 1946, tự hào nằm trong nhóm A các trường có cải cách đại học tốt nhất theo đánh giá của Bộ giáo dục Hàn Quốc năm 2015. Trường đặt tại số 460 Iksan-daero, Iksan, Jeonbuk, 54538, South Korea, cách thủ đô Seoul 1 tiếng đi xe lửa. Trường đại học Wonkwang tự hào...

Trường Đại học Wonkwang Hàn Quốc

Trường đại học là nơi tạo ra nền văn hóa mới dựa trên việc tổng hợp nghiên cứu tất cả những thành tựu của các thời đại trước. Trường đại học Wonkwang tự hào có 70 năm lịch sử với mục tiêu hoàn thành tốt sứ mạng nêu trên

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến